Svratište

„Ideja o osnivanju Svratišta za decu je prvenstveno ideja dece i predstavlja odgovor na pitanje koje im je postavljeno: Šta vam je sada najpotrebnije? – Veš mašina, da imam gde da operem majicu.

Početak

Dve godine intenzivnog rada na terenu, uvažavajući princip dečje participacije i princip poverenja u odnosu dete-terenski radnik/ca su za rezultat imali da je CIM 2007. godine imao jasnu sliku o tome na koji bi način program podrške deci uključenoj u život ili rad na ulici trebalo dalje razvijati.

Nakon napora koji su uložili predstavnici CIMa u avgustu 2007 godine otvoren je program Svratišta za decu koja su uključena u život ili rad na ulici i time je u samom sistemu socijalne zaštite ponuđena još jedna značajna usluga i samim tim proširen spektar pomoći i podrške ovoj deci.

Cilj programa

Opšti cilj programa Svratišta  bio je da doprinese što potpunijem ostvarenju prava dece koja žive ili rade na ulici, a koja dobrovoljno zatraže ili pristanu na uslugu. To bi se postiglo privremenim ili povremenim pružanjem urgentnih intervencija i zadovoljavanjem trenutnih potreba navedene korisničke grupe, kao i putem obezbeđivanja dostupnosti drugih usluga, prava i mera u sistemu zdravstvene, socijalne zaštite i drugim odgovarajućim sistemima, kao i posredovanje i kontinuiranu podršku prilikom upisa i pohađanja škole tokom 24 sata dnevno.

Problemi

Uprkos naporima da sprovodi svoje aktivnosti među populacijom dece koja su uključena u život ili rad na ulici i da se javnost i bliža zajednica upozna sa problemom sa kojim se deca svakodnevno susreću Program Svratišta je nailazio na razne probleme u svom radu. CIM je svoje snage usmerio na nastavak aktivnosti pružanja podrške koja je bila dostupna u Svratištu ali i u modifikovanoj formi kroz Terenski rad i mobilisanje lokalne zajednice i medija da se uključe u rešavanje problema programa Svratišta. Jedan od najznačajnijih problema koji se pojavio bio je nedostatak  prostora u kojem će biti smešteno Svratište. Zahvaljući brzoj reakciji pojedinaca iz javnog života Srbije i  prepoznavanju kvaliteta programa Svratišta i usluga koje nudi problemi su rešeni.

Nakon što se stvorio prostor za javnu diskusiju o problemu sa kojim se „Svratište“ suočilo, Gradska uprava Grada Beograda, odnosno Gradski sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu je 09. maja 2008. godine, predalo na korišćenje CIM-u objekat na opštini Zvezdara za potrebe realizacije projekta “Svratište”. Projekat je počeo da prima korisnike na novoj lokaciji od 24. maja iste godine.

Ciljna grupa

Deca koja danas dolaze u Svratište su deca starosti do 19 godina, za koga je ulica postala dom i/ili izvor prihoda i koja nisu adekvatno zaštićena ili supervizirana od strane odrasle zrele osobe. Prema najčešće korišćenoj definiciji navode se tri kategorije dece koja su uključena u život ili rad na ulici.

Deca sa ulice – nemaju drugi dom nego što je ulica.Takva deca veliki deo dana provode na ulici a noći provode u napuštenim kućama, šahtovima, barakama, parkovima itd.
Deca na ulici – veliki deo dana provodi na ulici a noću se vraća svojoj porodici.
Deca koja žive na ulici sa svojom porodicom – žive sa porodicom po parkovima, ulicama, raskrsnicama. Na taj način oni provode vreme na ulici radeći zajedno sa njima i često menjajući mesto spavanja.

Pored ove tri kategorije možemo dodati još jednu deca iz/u institucija – deca koja koja dolaze iz situacije beskućništva i u riziku su da zadobiju ovaj status ponovo, deca koja borave u institucijama a opet veći deo dana provode na ulici sa vršnjacima ponekad i radeći. Ova deca znaju da budu odsutna iz neke institucije i po nekoliko nedelja.

Koliko dece dolazi?

Otvoreno 24 sata, sedam dana u nedelji, Svratište je do kraja 2011. godine posetilo 653 maloletnika/ca koji su koristili neke od usluga. Na dnevnom nivou u Svratište dolazi u proseku 30 najugroženijih mališana, a taj broj u zimskim mesecima dostiže i 70. Iz iskustva CIMa, dečaci čine u proseku 70% onih koji dolaze, a najveći broj dece je uzrasta između 10 i 14 godina starosti.

Aktivnosti

Usluge koje se nude u okviru Svratišta su kreirane u saradnji sa decom, terenskim radnicima, uz konsultacije sa partnerskim organizacijama kao i partnerima iz gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu. Danas je Svratište “bezbedno“ mesto gde deca mogu da odmore i provedu struktuisano vreme, održavaju ličnu higijenu, dobiju adekvatan obrok, dobiju zdravstvenu negu, prenoće u situacijama koje su propisane pravilnicima, dobiju informaciju o uslugama u zajednici, edukuju se i dobiju podršku u sticanju osnovnih životnih veština.  

Ko radi u Svratištu

U svratištu rade edukovani vaspitači (defektolozi, specijalni pedagozi), socijalni radnici,  psiholog, medicinska sestra, pravnik i volonteri. Pored njih tu su i terenski radnici Centra za integraciju mladih koji ih redovno obilaze već godininama na mestima na kojima oni zive i rade.

Jako često smo svedoci velikog broja ljudi koji se svakodnevno javljaju u želji da nam pomognu i svoja iskustvena i stručna znanja upotrebe i doprinesu pobošljanju kvaliteta usluga koje se pružaju deci u programu Svratišta. Naime, jako često u Svratištu za decu koja su uključena u život ili rad na ulici održavaju se radionice. Te radionice obuhvataju širok dijapazon tema koje deca zajedno sa facilitatorima prelaze. Od slikanja, pevanja, igranja, informisanja o zdravstvenoj zaštiti pa sve do rada sa njima na njihovim domaćim zadacima.

Princip funkcionisanja

I pored poštovanja i dosledne primene mnogih pravila, prinicipa i odredbi Konvencija o pravima deteta Svratište je prepoznatiljivo po jednom njegovom osnovnom principu funkcionisanja. U pitanju je princip dobrovoljnosti. Princip dobroboljnosti ne predstavlja neograničenu slobodu izbora u neograničenom vremenskom periodu, bez postavljenih zahteva i pravila. Profesionalcima koji rade u CIM-u je jasno da dete traži strukturu, traži jasnoću jer se u prostoru koji je definisan ono oseća bezbedno. Programi CIM-a koji su ovaj princip rada uključili u dizajn svake aktivnosti predstavljaju prelazno, ali ključno rešenje za svako dete koje se nađe na ulici na putu ka boljoj budućnosti. Preko programa CIM-a deca se uključuju u društvo. Bez ovakvog pristupa intervencije koje se sprovode bi bile drugačije, i što je najvažnije bile bi protumačene kao restriktivne od strane populacije sa kojom se radi.

Aktuelni donatori

 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Grad Beograd

Sekretarijat za dečju zaštitu, Grad Beograd

Mogul Balkan

Kulturni centar REX, Slobodna zona

NOA Advertising