Centar za integraciju mladih

Udruženje građana osnovano 2004. godine

Misija organizacije

Misija organizacije je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Vizija

Organizacija koja poboljšava položaj dece u riziku, zagovaranjem politika i praksi koje su u skladu sa potrebama dece, unapređenjem kvaliteta rada, pružanjem usluga i razvojem modela asistencije u Beogradu i drugim zajednicama.

Šta radimo?

Svratište
Svratište

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece…

Program obrazovanja
Program obrazovanja

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici.

Program filantropije
Program filantropije

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA
ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi.

Regionalni resursni centar
Regionalni resursni centar

Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama…

SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16
SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16

Imajući u vidu probleme kojima su deca koja žive ili rade na ulici svakodnevno izložena, naš prioritet u radu je sveobuhvatna, jasna i planirana…

Postanite deo kruga donatora

Kreiranjem sveobuhvatne mreže podrške, Centar za integraciju mladih nastoji da obezbedi bolju sadašnjost i budućnost deci uključenoj u život ili rad na ulici i deci koja su u riziku da to postanu.

Mreže čiji smo članovi

0