Svratište za decu

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici.

Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog načina života, izložena višestrukim rizicima.

Korisnicima su na raspolaganju redovni, nutritivno izbalansirani obroci, čista odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima, podrška tokom obrazovanja i prilikom uključivanja u obrazovni sistem, a Svratište deci predstavlja sigurno okruženje koje odgovara na njihove potrebe i neguje psihosocijalni razvoj deteta. Korisnici mogu da učestvuju i u različitim kreativnim, edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima.

Korisnicima i njihovim porodicama na raspolaganju je i tim stručnih terenskih radnika koji redovno posećuju mesta gde deca žive, rade ili provode vreme. Terenski rad omogućava učvršćivanje odnosa poverenja sa korisnicima i njihovim porodicama. Stručni tim Svratišta čine socijalne radnice, specijalni pedagozi, medicinska sestra, psiholozi i pravnik. Stručni tim ima zajedničku misiju da obezbedi podršku i zaštitu korisnicima Svratišta, poštujući najbolji interes deteta.

Usluga se trenutno sprovodi na dve lokacije u Beogradu – Krfska 7a, opština Zvezdara opština Novi Beograd.

Svratišta su otvoreno radnim danima od 8 – 18h, a vikendom od 11 – 16h.

Aktuelni donatori Svratišta za decu su EU Delegacija u Srbiji, GIZ, CWS Global kao i građani i kompanije.

Program obrazovanja

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici. Deca koja su uključena u Program obrazovanja žive u neformalnim naseljima i u najvećem broju slučajeva, suočavaju se sa ekstremnim materijalnim siromaštvom, izložena su diskrminaciji i isključena su iz redovnih tokova i sistema podrške u zajednici.

Program obrazovanja organizuje dnevnu podršku predškolcima i prvacima iz neformalih naselja u redovnom pohađanju pripremno predškolskog programa, odnosno savladavanju školskog gradiva u prvom razredu.

Program angažuje multidisciplinarni stručni tim koji pruža podršku porodicama i deci prilikom ostvarivanja prava. Takođe, Program obrazovanja “angažuje zajednicu” što uključivanjem volontera – sugrađana i sugrađanki u terenski tim Programa, što uključivanjem institucija zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovnog sistema, kao i organa lokalne samouprave i korporativnog sektora u Mrežu podrške za decu iz neformalnih naselja.

Program pruža podršku deci tokom cele nedelje, te postoje mogućnosti za volontersko uključivanje ili obavljanje stručne prakse unutar Programa i tokom vikenda.

Program se realizuje od 2010. godine i do sada podršku je dobilo preko 300 dece iz neformalnih naselja.

Aktuelni donatori Programa su H. Stepic CEE Charity i CWS Europe

POSTANITE DEO KRUGA DONATORA

Postoji više načina na koje možete podržati naš rad. Za decu  koja koriste naše usuge, svaki je podjednako važan. Donirajte svoje vreme ili svoju polovnu garderobu i obuću, slatkiše za decu, školski pribor ili novčana sredstva.

Program filantropije

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

Održivost znači da nezavisno od ekonomske krize i političke situacije u gradu, Svratište i drugi programi uvek imaju dovoljno sredstava kako bi podrška deci koja se nađu na ulici bila adekvatna, pravovremena i kvalitetna.

Centar za integraciju mladih od 2004. godine radi sa decom uključenom u život ili rad na ulici na teritoriji grada Beograda. Danas, u sklopu različitih programskih celina, radimo sa preko 400 dece.

Deca koja koriste usluge Centra za integraciju mladih su odlučila da svako jutro krenu u školu umesto na raskrsnicu i ulicu. To su deca koja su nama, odraslima, dala još jednu šansu da brinemo o njima, a na nama je da ih ne izneverimo i obezbedimo da podrška koja im je potrebna uvek bude dostupna.

Mnogi od vas to već rade donirajući svoje proizvode ili garderobu koju više ne koristite. Mnogi to rade tako što dolaze i uče decu stvarima kojima su nas učili oni koji su nas voleli kada smo mi bili mali. Neki kažu, a neki pokažu detetu gde se Svratište nalazi i tako zajedno vodimo računa o deci koja su uključena u život ili rad na ulici. Deci ta podrška znači beskrajno!

Program Filantropije ima za cilj da definiše i uspostavi modele prikupljanja sredstava od korporativnih donatora i pojedinaca koji će u kontinuitetu obezbediti priliv finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju usluge Svratište za decu u Beogradu.

Regionalni resursni centar

Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama Jugoistočne Evrope, između aktera koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja (profesionalci, akademici, donosioci odluka, stručnjaci, korisnici).

Strateški, ovaj projekat spaja tri tipa intervencije oko regionalne mreže profesionalaca i agencija, uz podršku online platforme: usmeravanje znanja, izgradnja kapaciteta i zagovaranje.

Fokus ove platforme je na uslugama i veštinama koje se bave situacijama zlostavljanja i nasilja nad decom. RRC omogućava umrežavanje i profesionalnu saradnju među akterima u zemljama jugoistočne Evrope. Na taj način se povećava mogućnost nadogradnje znanja i veština kroz proces stalnog usavršavanja praksi (kroz obuku, vebinare, internet biblioteku, informacijama koje su dostupne na 5 jezika).

Aktuelno su u aktivnosti resursnog centra uključene članice iz Albanije (Terre des hommes, Bosne i Hercegovine (Save the Children North West Balkans), Bugarske (Know How Center for Alternative Care for Children), Hrvatske (Hrabri telefon), Kosova (Terre des hommes), Moldavije (Terre des hommes) , Rumunije (Terre des hommes) i Srbije (Centar za integraciju mladih).

Projekat koordiniše regionalna kancelarija „Terre des hommes“ iz Budimpešte.

regionalni resursni centar

MREŽE ČIJI SMO ČLANOVI