CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH

UDRUŽENJE GRAĐANA OSNOVANO 2004. GODINE

MISIJA ORGANIZACIJE

Misija organizacije je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

VIZIJA

Organizacija koja poboljšava položaj dece u riziku, zagovaranjem politika i praksi koje su u skladu sa potrebama dece, unapređenjem kvaliteta rada, pružanjem usluga i razvojem modela asistencije u Beogradu i drugim zajednicama.

ŠTA RADIMO?

SVRATIŠTE

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece…

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi.

PROGRAM OBRAZOVANJA

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici.

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

 Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama…

PROGRAM FILANTROPIJE

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16

Imajući u vidu probleme kojima su deca koja žive ili rade na ulici svakodnevno izložena, naš prioritet u radu je sveobuhvatna, jasna i planirana…

INFORMIŠITE SE O NAŠIM AKTIVNOSTIMA

CIM RASPISUJE KONKURS ZA POZICIJU: Kulturni medijator/prevodilac za arapski jezik

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

CIM raspisuje konkurs za poziciju: Facilitator/Edukator u Kutku za decu

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

Centar za integraciju mladih je dobitnik priznanja „Sećanje na Hildu Dajč“

Centar za integraciju mladih izražava zahvalnost i ponos zbog dobijanja priznanja "Sećanje na Hildu Dajč" u kategoriji Omladinsko priznanje za iskazanu građansku odgovornost i društvenu svest. U Beogradu, 08. maja, u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković",...

REVIS projekat – Newsletter

Od sredine januara 2021. godine, Centar za integraciju mladih, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, implementira u Srbiji regionalni projekat REVIS - „Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima,“ Ovaj regionalni...

PRIČA O ODRŽIVIM PROMENAMA U SRBIJI

Kako vlada i civilno društvo mogu udružiti snage protiv dečijeg rada „Ponekad sam imao nešto da jedem, a ponekad nisam. To je bio razlog zašto sam radio na ulici.” Boško Prolog Procenjuje se da je 10% dece uzrasta od 5 do 17 godina uključeno u dečiji rad u Srbiji....

REVIS projekat u Srbiji: „Od kada je počeo projekat, više razgovaram sa decom o različitim problemima, otvaraju mi se i sve ovo im mnogo znači“ (nastavnica u jednoj osnovnoj školi)

Od januara 2021. godine, u Srbiji se implementira projekat REVIS - „Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima“(Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings). Nakon uspešnog završenog procesa pilotiranja u dve...

Predstavljanje rezultata istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece u uličnoj situaciji, Centar za integraciju mladih prezentovao je rezultate istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji UN Komiteta za prava deteta na konferenciji u prostorijama EU INFO Centra....

Završna ChildHub Konferencija u Srbiji

Završna ChildHub Konferencija u Srbiji održana je, uživo, 22. marta 2022. godine i bila je akreditovana od strane Komore Socijalne Zaštite. Nakon 7 godina, Centar za integraciju mladih, koja je i lokalna partnerska organizacija u Srbiji na ovom regionalnom projektu,...

CIM RASPISUJE KONKURS ZA POZICIJU: Kulturni medijator/prevodilac za francuski jezik

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

CIM raspisuje konkurs za poziciju: Saradnik za logistiku i administraciju

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

POSTANITE DEO KRUGA DONATORA

Kreiranjem sveobuhvatne mreže podrške, Centar za integraciju mladih nastoji da obezbedi bolju sadašnjost i budućnost deci uključenoj u život ili rad na ulici i deci koja su u riziku da to postanu.

MREŽE ČIJI SMO ČLANOVI