CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH

UDRUŽENJE GRAĐANA OSNOVANO 2004. GODINE

MISIJA ORGANIZACIJE

Misija organizacije je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

VIZIJA

Organizacija koja poboljšava položaj dece u riziku, zagovaranjem politika i praksi koje su u skladu sa potrebama dece, unapređenjem kvaliteta rada, pružanjem usluga i razvojem modela asistencije u Beogradu i drugim zajednicama.

ŠTA RADIMO?

SVRATIŠTE

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece…

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi.

PROGRAM OBRAZOVANJA

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici.

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

 Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama…

PROGRAM FILANTROPIJE

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16

Imajući u vidu probleme kojima su deca koja žive ili rade na ulici svakodnevno izložena, naš prioritet u radu je sveobuhvatna, jasna i planirana…

INFORMIŠITE SE O NAŠIM AKTIVNOSTIMA

Centar za integraciju mladih otvara konkurs za volontere u Programu obrazovanja

CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH je jedinstvena neprofitna organzacija koja pruža usluge i podršku deci i mladima koji žive i rade na ulicama Beograda i deci i mladima koji su u riziku da budu uključeni u život i rad na ulici. Program obrazovanja radi sa predškolcima i...

Centar za integraciju mladih raspisuje konkurs za privremene saradnike – istraživače na terenu

U okviru projekta „Zaštita prava dece u uličnoj situaciji u republici Srbiji“ Centar za integraciju mladih će tokom novembra meseca 2022. godine sprovoditi istraživanje u neformalnim naseljima u Beogradu. Projekat finansira Evropska unija. Za potrebe realizacije...

REVIS projekat – U Srbiji je održana II Nacionalna radionica

U petak, 16. septembra, u Srbiji je održana II Nacionalna radionica u okviru projekta REVIS - Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima. Na radionici su učestvovali predstavnici škola koje su uključene u ovaj projekat - nastavnici,...

Konkurs: Facilitator/ka/edukator/ka u Kutku za decu

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

U obrazovanju je snaga: novi CIM-ov Newsletter

Centar za integracjiu mladih je objavio novi Newsletter, u susret novoj školskoj godini. Tim Centra za integraciju mladih veruje da je obrazovanje snaga koja deci i mladima sa kojima radimo može da pomogne da izađu iz kruga siromaštva u kom žive generacijama....

Vodič za roditelje: podrška u borbi protiv vršnjačkog nasilja

Ponašanje dece u različitim društvenim okruženjima oblikovano je društvenim i rodnim normama i očekivanjima. Roditelji, posebno u ranim godinama razvoja, igraju važnu ulogu u uticaju na ponašanje i ličnost svoje dece. Tokom ovog procesa razvoja, glavna briga roditelja...

Međunarodni dan izbeglica, 20. jun

KOALICIJA ZA ZAŠTITU DECE IZBEGLICA OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA Saopštenje Povodom 20. juna, Međunarodnog dana izbeglica, Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja poziva na solidarnost, podršku i jednak tretman sve dece i...

Svratište proslavilo 15. rođendan

U subotu, 4. juna, Svratište za decu je proslavilo svoj 15. rođendan. Više od stotinu prisutne dece, na dve lokacije u Beogradu, zabavljalo se i uživalo uz muziku, ples, oslikavanje lica i druženje sa brojnim gostima koji su nam se pridružili i uveličali obeležavanje...

REVIS projekat u Srbiji: devojčice igraju fudbal, dečaci plešu

U Srbiji, jedna od deset škola koja učestvuje u projektu REVIS - odgovor na...

REVIS projekat: održana prva Nacionalna radionica – Participatory Action Research

U subotu, 28. maja, održana je prva Nacionalna radionica Participatory Action Research u okviru projekta REVIS - odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima. Cilj radionice bio je da se učenici i nastavnici iz 10 škola koje učestvuju u...

POSTANITE DEO KRUGA DONATORA

Kreiranjem sveobuhvatne mreže podrške, Centar za integraciju mladih nastoji da obezbedi bolju sadašnjost i budućnost deci uključenoj u život ili rad na ulici i deci koja su u riziku da to postanu.

MREŽE ČIJI SMO ČLANOVI