SVRATIŠTE ZA DECU

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici.

Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog načina života, izložena višestrukim rizicima.

Korisnicima su na raspolaganju redovni, nutritivno izbalansirani obroci, čista odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima, podrška tokom obrazovanja i prilikom uključivanja u obrazovni sistem, a Svratište deci predstavlja sigurno okruženje koje odgovara na njihove potrebe i neguje psihosocijalni razvoj deteta. Korisnici mogu da učestvuju i u različitim kreativnim, edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima.

Korisnicima i njihovim porodicama na raspolaganju je i tim stručnih terenskih radnika koji redovno posećuju mesta gde deca žive, rade ili provode vreme. Terenski rad omogućava učvršćivanje odnosa poverenja sa korisnicima i njihovim porodicama. Stručni tim Svratišta čine socijalne radnice, specijalni pedagozi i medicinska sestra. Stručni tim ima zajedničku misiju da obezbedi podršku i zaštitu korisnicima Svratišta, poštujući najbolji interes deteta.

Usluga se trenutno sprovodi na dve lokacije u Beogradu – Krfska 7a, opština Zvezdara opština Novi Beograd.

Svratišta su otvoreno radnim danima od 8 – 18h, a vikendom od 10 – 18h.

Aktuelni donatori Svratišta su H. Stepic CEE Charity i CWS Europe.

U SVRATIŠTU NAM JE UVEK POTREBNA

 • Obuća – najbolje sezonska, za decu od 5 do 15 godina.
 • Odeća – takođe sezonska, zimi su najpotrebnije tople jakne, za decu od 5 do 15 godina.
 • Donji veš
 • Čarape
 • Sredstva za ličnu higijenu – sapuni, šamponi, paste i četkice za zube, višenamenske kreme, dezodoransi, šamponi protiv vašaka.
 • Sredstva za higijenu i održavanje prostora – domestos, asepsol, alkohol, papirna galanterija, kese za smeće.
 • Školski pribor i školski rančevi
 • Udžbenici za predškolsko i osnovnu školu
 • Slatkiši i slane grickalice
 • Igračke – sve osim plišanih jer nismo u mogućnosti da ih adekvatno održavamo.

PROGRAM OBRAZOVANJA

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici. Deca koja su uključena u Program obrazovanja žive u neformalnim naseljima i u najvećem broju slučajeva, suočavaju se sa ekstremnim materijalnim siromaštvom, izložena su diskrminaciji i isključena su iz redovnih tokova i sistema podrške u zajednici.

Program obrazovanja organizuje dnevnu podršku predškolcima i prvacima iz neformalih naselja u redovnom pohađanju pripremno predškolskog programa, odnosno savladavanju školskog gradiva u prvom razredu, pružajući im direktnu podršku u učenju u školi i organizujući edukativne radionice nakon časova i tokom vikenda.

Program angažuje multidisciplinarni stručni tim koji pruža podršku porodicama i deci prilikom ostvarivanja prava. Takođe, Program obrazovanja “angažuje zajednicu” što uključivanjem volontera – sugrađana i sugrađanki u terenski tim Programa, što uključivanjem institucija zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovnog sistema, kao i organa lokalne samouprave i korporativnog sektora u Mrežu podrške za decu iz neformalnih naselja.

Program pruža podršku deci tokom cele nedelje, te postoje mogućnosti za volontersko uključivanje ili obavljanje stručne prakse unutar Programa i tokom vikenda.

Program se realizuje od 2010. godine i do sada podršku je dobilo preko 500 dece iz neformalnih naselja.

Aktuelni donatori Programa su H. Stepic CEE Charity, Crkva Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana i Fond za obrazovanje Roma

POSTANITE DEO KRUGA DONATORA

Postoji više načina na koje možete podržati naš rad. Za decu  koja koriste naše usuge, svaki je podjednako važan. Donirajte svoje vreme ili svoju polovnu garderobu i obuću, slatkiše za decu, školski pribor ili novčana sredstva.

PROGRAM FILANTROPIJE

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

Održivost znači da nezavisno od ekonomske krize i političke situacije u gradu, Svratište i drugi programi uvek imaju dovoljno sredstava kako bi podrška deci koja se nađu na ulici bila adekvatna, pravovremena i kvalitetna.

Centar za integraciju mladih od 2004. godine radi sa decom uključenom u život ili rad na ulici na teritoriji grada Beograda. Danas, u sklopu različitih programskih celina, na mesečnom nivou, radimo sa preko 500 dece.

Deca koja koriste usluge Centra za integraciju mladih su odlučila da svako jutro krenu u školu umesto na raskrsnicu i ulicu. To su deca koja su nama, odraslima, dala još jednu šansu da brinemo o njima, a na nama je da ih ne izneverimo i obezbedimo da podrška koja im je potrebna uvek bude dostupna.

Mnogi od vas to već rade donirajući svoje proizvode ili garderobu koju više ne koristite. Mnogi to rade tako što dolaze i uče decu stvarima kojima su nas učili oni koji su nas voleli kada smo mi bili mali. Neki kažu, a neki pokažu detetu gde se Svratište nalazi i tako zajedno vodimo računa o deci koja su uključena u život ili rad na ulici. Deci ta podrška znači beskrajno!

Program Filantropije ima za cilj da definiše i uspostavi modele prikupljanja sredstava od korporativnih donatora i pojedinaca koji će u kontinuitetu obezbediti priliv finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju usluge Svratište za decu u Beogradu.

KAFE BAR 16

Program podrške u zapošljavanju mladih koji žive ili rade na ulici ima za cilj da kroz sveobuhvatni sistem podrške, osnaživanje i uključivanje u sistem poveća zapošljivost ove grupe mladih. Nakon što izađu iz Svratišta, mladi iznad 16 godina, nastavljaju da se suočavaju sa svim problemima sa kojima su se i prethodno susretali. I dalje žive u neformalnim naseljima, izloženi su ekstremnom siromaštvu, teško dolaze do formalnog posla, otežan im je kontakt sa institucijama sistema, diskriminisani su i izloženi višestrukim rizicima.

Program podrške u zapošljavanju mladih koji žive ili rade na ulici je osmišljen kao nastavak podrške koju su mladi dobijali kroz ostale programe koje Centar za integraciju mladih realizuje (pre svega kroz Svratište za decu i program podrške na terenu) a koji odgovara na potrebe ciljne grupe kroz aktivnosti usmerene ka dobijanju dodatnih znanja, veština, kroz formalne obuke, radno iskustvo i psihosocijalnu podršku stručnog tima.

Kafe bar 16 je osnovan krajem 2017. godine kao socijalno preduzeće koje je pokrenuo Centar za integraciju mladih kako bi pre svega pružilo podršku u zapošljavanju mladima koji žive ili rade na ulici nakon što izađu iz Svratišta. Ideja za pokretanje Kafe bara 16 potekla je iz ideje da samom svojom delatnošću kafić može biti finansijski održiv i na taj način obezbediti podršku u zapošljavanju mladima koji su ciljna grupa ovog Programa dok kroz svoju primarnu delatnost može pružiti finansijsku podršku ostalim programima koje realizuje Centar za integraciju mladih.
Kafe bar 16 je mesto koje svojim radom utiče i na razbijanje predrasuda i stereotipa pružajući mladima koji žive ili rade na ulici mogućnost da postanu ravnopravni članovi društva dok primer mladih koji dobiju priliku za rad služi kao uzor i podrška drugoj deci koja dolaze u Svratište, dajući im motivaciju za završetak škole i formalno zapošljavanje.

Kroz Program podrške u zapošljavanju do sada je prošlo više od 30 mladih koji žive i/ili rade na ulici koji su na taj način unapredili svoja znanja i veštine i našli svoj prvi, formalan posao u Kafe baru 16 i u drugim partnerskim lokalima.

Aktuelni donatori su Secours populaire français i CWS Global

facebook.com/kafebar16

CHILD PROTECTION HUB ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Cilj inicijative Child Protection Hub za jugoistočnu Evropu (Child Hub), je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama Jugoistočne Evrope, između aktera koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja (profesionalci, akademici, donosioci odluka, stručnjaci, korisnici).

Strateški, ovaj projekat spaja tri tipa intervencije oko regionalne mreže profesionalaca i agencija, uz podršku online platforme childhub.org: usmeravanje znanja, izgradnja kapaciteta i zagovaranje.

Fokus ove platforme je na uslugama i veštinama koje se bave situacijama zlostavljanja i nasilja nad decom. Child Hub omogućava umrežavanje i profesionalnu saradnju među akterima u zemljama jugoistočne Evrope. Na taj način se povećava mogućnost nadogradnje znanja i veština, kroz proces stalnog usavršavanja praksi (kroz obuku, vebinare, internet biblioteku, kao i materijalima i informacijama koje su dostupne na 5 jezika).

Aktuelno su u aktivnosti ChildHub-a uključene članice iz Albanije (Terre des hommes), Bosne i Hercegovine (Save the Children North West Balkans), Bugarske (Know How Center for Alternative Care for Children), Hrvatske (Hrabri telefon), Kosova (Terre des hommes), Moldavije (Terre des hommes) , Rumunije (Terre des hommes) i Srbije (Centar za integraciju mladih).

Projekat koordiniše regionalna kancelarija „Terre des hommes“ iz Budimpešte a finansijski je podržan od: Austrian Development Cooperation, OAK Foundation, European Union.

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi. Sa organizacijom Save the children, kao partnerima i donatorima otvorili smo 2 Kutka za majke i bebe i Kutak za decu u Beogradu i oformili terenske timove u Šidu, Dimitrovgradu i Preševu sa ciljem da pruže direktnu podršku prevashodno maloletnicima koji putuju bez pratnje. U prethodnih godina rada u izbegličkoj krizi naši timovi su bili operativni i u prihvatnim centrima u Bujanovcu, Vranju i Obrenovcu.

Nakon brojnih promena uslovljenih migracionom politikom širom sveta tokom gotovo pet godina, a u cilju pružanja najadekvatnije usluge našim korisnicima, danas smo prisutni u Beogradu u Miksalištu i Centru za azil u Krnjači.

Kroz niz aktivnosti, kreativnih, edukativnih i rekreativnih, koje nastaju u konsultaciji sa decom, stručni timovi Centra za integraciju mladih pružili su psihosocijalnu podršku za više od 15 000 dece i članova njihovih porodica. Posebna pažnja usmerena je na rad sa decom bez pratnje kao najranjivijom grupom dece. Saradnjom sa institucijama i ostalim organizacijama na terenu omogućili smo da svako dete ima pristup usluzi koja mu je potrebna. Posebno edukovani kulturni medijatori obezbeđuju da usluge u potpunosti budu usklađene sa kulturološkim i jezičkim kontekstom iz kojeg izbeglice dolaze.

Aktuelni donator je Save the Children za severozapadni Balkan.

MREŽE ČIJI SMO ČLANOVI

0
  0
  Vaša donacija
  Niste dodali nijednu donacijuVratite se na donacije