Svratište za decu

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici.

Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog načina života, izložena višestrukim rizicima.

Korisnicima su na raspolaganju redovni, nutritivno izbalansirani obroci, čista odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima, podrška tokom obrazovanja i prilikom uključivanja u obrazovni sistem, a Svratište deci predstavlja sigurno okruženje koje odgovara na njihove potrebe i neguje psihosocijalni razvoj deteta. Korisnici mogu da učestvuju i u različitim kreativnim, edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima.

Korisnicima i njihovim porodicama na raspolaganju je i tim stručnih terenskih radnika koji redovno posećuju mesta gde deca žive, rade ili provode vreme. Terenski rad omogućava učvršćivanje odnosa poverenja sa korisnicima i njihovim porodicama. Stručni tim Svratišta čine socijalne radnice, specijalni pedagozi, medicinska sestra, psiholozi i pravnik. Stručni tim ima zajedničku misiju da obezbedi podršku i zaštitu korisnicima Svratišta, poštujući najbolji interes deteta.

Usluga se trenutno sprovodi na dve lokacije u Beogradu – Krfska 7a, opština Zvezdara opština Novi Beograd.

Svratišta su otvoreno radnim danima od 8 – 18h, a vikendom od 10 – 18h.

Aktuelni donatori Svratišta su H. Stepic CEE Charity i CWS Europe.

U Svratištu nam je uvek potrebna

  • Obuća – najbolje sezonska, za decu od 5 do 15 godina.
  • Odeća – takođe sezonska, zimi su najpotrebnije tople jakne, za decu od 5 do 15 godina.
  • Donji veš
  • Čarape
  • Sredstva za ličnu higijenu – sapuni, šamponi, paste i četkice za zube, višenamenske kreme, dezodoransi, šamponi protiv vašaka.
  • Sredstva za higijenu i održavanje prostora – domestos, asepsol, alkohol, papirna galanterija, kese za smeće.
  • Školski pribor i školski rančevi
  • Udžbenici za predškolsko i osnovnu školu
  • Slatkiši i slane grickalice
  • Igračke – sve osim plišanih jer nismo u mogućnosti da ih adekvatno održavamo.

Program obrazovanja

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici. Deca koja su uključena u Program obrazovanja žive u neformalnim naseljima i u najvećem broju slučajeva, suočavaju se sa ekstremnim materijalnim siromaštvom, izložena su diskrminaciji i isključena su iz redovnih tokova i sistema podrške u zajednici.

Program obrazovanja organizuje dnevnu podršku predškolcima i prvacima iz neformalih naselja u redovnom pohađanju pripremno predškolskog programa, odnosno savladavanju školskog gradiva u prvom razredu.

Program angažuje multidisciplinarni stručni tim koji pruža podršku porodicama i deci prilikom ostvarivanja prava. Takođe, Program obrazovanja “angažuje zajednicu” što uključivanjem volontera – sugrađana i sugrađanki u terenski tim Programa, što uključivanjem institucija zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovnog sistema, kao i organa lokalne samouprave i korporativnog sektora u Mrežu podrške za decu iz neformalnih naselja.

Program pruža podršku deci tokom cele nedelje, te postoje mogućnosti za volontersko uključivanje ili obavljanje stručne prakse unutar Programa i tokom vikenda.

Program se realizuje od 2010. godine i do sada podršku je dobilo preko 300 dece iz neformalnih naselja.

Aktuelni donatori Programa su H. Stepic CEE Charity, CWS Europe i Week of Compassion

POSTANITE DEO KRUGA DONATORA

Postoji više načina na koje možete podržati naš rad. Za decu  koja koriste naše usuge, svaki je podjednako važan. Donirajte svoje vreme ili svoju polovnu garderobu i obuću, slatkiše za decu, školski pribor ili novčana sredstva.

Program filantropije

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

Održivost znači da nezavisno od ekonomske krize i političke situacije u gradu, Svratište i drugi programi uvek imaju dovoljno sredstava kako bi podrška deci koja se nađu na ulici bila adekvatna, pravovremena i kvalitetna.

Centar za integraciju mladih od 2004. godine radi sa decom uključenom u život ili rad na ulici na teritoriji grada Beograda. Danas, u sklopu različitih programskih celina, radimo sa preko 400 dece.

Deca koja koriste usluge Centra za integraciju mladih su odlučila da svako jutro krenu u školu umesto na raskrsnicu i ulicu. To su deca koja su nama, odraslima, dala još jednu šansu da brinemo o njima, a na nama je da ih ne izneverimo i obezbedimo da podrška koja im je potrebna uvek bude dostupna.

Mnogi od vas to već rade donirajući svoje proizvode ili garderobu koju više ne koristite. Mnogi to rade tako što dolaze i uče decu stvarima kojima su nas učili oni koji su nas voleli kada smo mi bili mali. Neki kažu, a neki pokažu detetu gde se Svratište nalazi i tako zajedno vodimo računa o deci koja su uključena u život ili rad na ulici. Deci ta podrška znači beskrajno!

Program Filantropije ima za cilj da definiše i uspostavi modele prikupljanja sredstava od korporativnih donatora i pojedinaca koji će u kontinuitetu obezbediti priliv finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju usluge Svratište za decu u Beogradu.

SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16

Imajući u vidu probleme kojima su deca koja žive ili rade na ulici svakodnevno izložena, naš prioritet u radu je sveobuhvatna, jasna i planirana intervencija kao jedini način da istovremeno pružimo zaštitu i što je još važnije, preventivno utičemo na dalji razvoj problema.

Nakon što napune 15 godina deca ostaju bez mogućnosti korišćenja usluge Svratište i oslanjaju se isključivo na podršku koju im naš stručni terenski tim pruža. Mnogobrojni problemi sa kojima su se ranije suočavali ostaju a jedan od najdominantnijih je otežan nastavak obrazovanja a samim tim i pristup  tržištu rada. Za našu organizaciju je prevazilaženje ovog problema prioritetno. Iz tog razloga odlučili smo se za pokretanje socijalnog preduzeća kako bi pružili podršku  bivšim korisnicima Svratišta koji i formalno pravno mogu biti zaposleni-mladima koji su usled nekontinuirane podrške napustili školu a koji nisu u mogućnosti da nađu zaposlenje.

Ideja za otvaranje socijalnog preduzeća-KAFE BARA 16 (“Šesnaest”) potekla je i iz toga što samom svojom delatnošću kafić može biti održiv a mladima pruža mogućnost socijalne inkluzije, interakcije sa većinskom populacijom, veliko tržište za zaposlenje i van našeg kafića, umrežavanje sa bliskim partnerima poput drugih socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, donatorskom zajednicom, kompanijama i pojedincima.

Naše socijalno preduzeće, KAFE BAR 16, će se baviti potrebama ciljne grupe kroz pružanje stručnog usavršavanja i kvalifikacija, radnog iskustva i aktivne podrške kako bi se olakšao pristup širem tržištu rada, premošćujući postojeći jaz u podršci ciljnoj grupi. Korisnicima programa biće obezbeđeni obuka i mentorstvo od strane iskusnog menadžmenta kafića tokom njihovog rada, a biće podržani da steknu kvalifikaciju za barmene. Takođe, korisnicima će biti pružena pomoć u pripremi CV-a, uz pismo preporuke i podrška za pronalaženje posla (partnerski kafei, barovi, restorani, hoteli i sl.).  Na taj način će kafić delovati kao održiva „odskočna daska“ za korisnike – ka formalnom zaposlenju.

Primer mladih koji će dobiti priliku za rad u kafiću moći će da posluži kao uzor deci, trenutnim korisnicima Svratišta, dajući im motivaciju za završetak škole, i potvrdu da se prestankom dolaska u Svratište podrška koju dobijaju od CIM ne završava.

Aktuelni donatori su Secours populaire français, LDS Charities, CWS Global, H. Stepic CEE Charity.

facebook.com/kafebar16

Regionalni resursni centar

Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama Jugoistočne Evrope, između aktera koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja (profesionalci, akademici, donosioci odluka, stručnjaci, korisnici).

Strateški, ovaj projekat spaja tri tipa intervencije oko regionalne mreže profesionalaca i agencija, uz podršku online platforme: usmeravanje znanja, izgradnja kapaciteta i zagovaranje.

Fokus ove platforme je na uslugama i veštinama koje se bave situacijama zlostavljanja i nasilja nad decom. RRC omogućava umrežavanje i profesionalnu saradnju među akterima u zemljama jugoistočne Evrope. Na taj način se povećava mogućnost nadogradnje znanja i veština kroz proces stalnog usavršavanja praksi (kroz obuku, vebinare, internet biblioteku, informacijama koje su dostupne na 5 jezika).

Aktuelno su u aktivnosti resursnog centra uključene članice iz Albanije (Terre des hommes, Bosne i Hercegovine (Save the Children North West Balkans), Bugarske (Know How Center for Alternative Care for Children), Hrvatske (Hrabri telefon), Kosova (Terre des hommes), Moldavije (Terre des hommes) , Rumunije (Terre des hommes) i Srbije (Centar za integraciju mladih).

Projekat koordiniše regionalna kancelarija „Terre des hommes“ iz Budimpešte.

regionalni resursni centar

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi. Sa organizacijom Save the children, kao partnerima i donatorima otvorili smo 2 Kutka za majke i bebe i Kutak za decu u Beogradu i oformili terenske timove u Šidu, Dimitrovgradu i Preševu sa ciljem da pruže direktnu podršku prevashodno maloletnicima koji putuju bez pratnje.

Nakon brojnih promena uslovljenih migracionom politikom širom sveta tokom gotovo tri godine, a u cilju pružanja najadekvatnije usluge našim korisnicima, danas smo prisutni u Beogradu sa dva Kutka, za decu i tinejdžere i Prihvatnim centrima u Preševu, Vranju i Obrenovcu.

Kroz niz aktivnosti, kreativnih, edukativnih i rekreativnih, koje nastaju u konsultaciji sa decom, stručni timovi Centra za integraciju mladih pružili su psihosocijalnu podršku za više od 15 000 dece i članova njihovih porodica. Posebna pažnja usmerena je na rad sa decom bez pratnje kao najranjivijom grupom dece. Saradnjom sa institucijama i ostalim organizacijama na terenu omogućili smo da svako dete ima pristup usluzi koja mu je potrebna. Posebno edukovani kulturni medijatori obezbeđuju da usluge u potpunosti budu usklađene sa kulturološkim i jezičkim kontekstom iz kojeg izbeglice dolaze.

Aktuelni donator je Save the Children za severozapadni Balkan.

MREŽE ČIJI SMO ČLANOVI