Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 20 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.
Centar za integraciju mladih proširuje svoj tim i traži osobu za obavljanje poslova na poziciji Savetnik/ca u ostvarivanju prava korisnika, Savetnik/ca za zdravstvene potrebe kao I dve osobe za pozicije Terenskor radnika/ce za edukativnu podršku, u okviru Programa obrazovanja.

Pozicija: Savetnik u ostvarivanju prava korisnika

Opis posla:

 • Kreira mrežu za socijalnu podršku
 • Povezuje I upućuje korisnike na relevantne institucije Sistema
 • Savetodavni rad sa porodicama korisnika na temu saradnje sa institucijama Sistema
 • Podrška porodicama korisnika I korisnicima prilikom ostvarivanja prava ispred institucija
  sistema
 • Planira I implementira terenske posete porodicama korisnika radi podrške koje se tiču
  ostvarivanja prava
 • Sarađuje sa članovima tima programa I učestvuje u timskim sastancima.
 • Obavlja druge dužnosti I preuzima obaveze u skladu sa dodatnim uputima koordinatora

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum srednje obrazovanje
 • Prethodno iskustvo u trajanju od minimum 2 godine u radu sa decom
 • Prethodno iskustvo u radu sa socijalno ugroženim grupama
 • Sposobnost rada u timu
 • Znanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno
 • Aktivno znanje engleskog jezika

 

Pozicija: Savetnik za zdravstvene potrebe

Opis posla:

 • Prati higijenske potrebe korisnika
 • Kreira I implementira preventivne aktivnosti u smislu podizanja svesti o važnosti
  adekvatnog održavanja lične higijene, prevencije I zloupotrebe psihoaktivnih supstanci I
  na druge teme od značaja za korisnike
 • U odnosu na kapacitete, pruža podršku roditeljima korisnika I korisnicima prilikom
  ostvarivanja prava iz sfere zdravstvene zaštite
 • Planira I implementira terenske posete porodicama korisnika radi podrške koje se tiču
  higijenskih potreba
 • Sarađuje sa članovima tima programa I učestvuje u timskim sastancima

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum srednje obrazovanje
 • Prethodno iskustvo u trajanju od minimum 2 godine u radu sa decom
 • Prethodno iskustvo u radu sa socijalno ugroženim grupama
 • Sposobnost rada u timu
 • Znanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Pozicija: Terenski radnik za edukativnu podršku

 • Osmišljavanje I kreiranje edukativnih aktivnosti
 • Praćenje školskih postignuća korisnika
 • Realizacija edukativnih aktivnosti
 • Učestvovanje u vannastavnim aktivnostima kreiranim za korisnike

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum srednje obrazovanje
 • Prethodno iskustvo u trajanju od minimum 2 godine u radu sa decom
 • Prethodno iskustvo u radu sa socijalno ugroženim grupama
 • Sposobnost rada u timu
 • Znanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno
 • Aktivno znanje engleskog jezika

 

Ugovor podrazumeva 50% radnog vremena odnosno 20 sati nedeljno.
Ukoliko ste zainteresovani, Vašu radnu biografiju možete poslati na e-mail adresu: office@cim.org.rs

Rok za prijavu je 28.01.2023. godine do 17h.
Za dodatne informacije možete pozvati broj 063 85 33 893

0
  0
  Vaša donacija
  Niste dodali nijednu donacijuVratite se na donacije