CWS Ekumenska nagrada za zajednički rad na transformaciji zajednica kroz pravedne i održive odgovore dodeljena je Centru za integraciju mladih u Čikagu ovog oktobra.

Church World Service Global, organizacija koja poslednih osam godina podržava Centar za integraciju mladih i zajedno sa nama razvija programe kojima nastojimo da unapređujemo položaj dece koja rade na ulici i dece koja su u riziku od uključivanja u rad na ulici, ovim priznanjem, na još jedan način, uvažila je naš rad.

Najiskrenije hvala CWS Global i kancelariji u Evropi na pravom partnerstvu i podršci.

Uspešan rad na pružanju podrške deci tokom svih ovih godina ne bi bio moguć bez svih kolega i koleginica koji svakodnevno svojim znanjem, trudom i izuzetnom posvećenošću doprinose ostvarenju naše vizije.

Priznanje posvećujemo deci i porodicama sa kojima radimo već četrnaest godina.