Na poziv naše partnerske organizacije Secours populaire Française, CIM je prisustvovao 37. kongresu koji je ova organizacija organizovala od 15. do 17. novembra u Perpinjanu, u Francuskoj. Na Kongresu je učestvovalo više od 1000 članova, delegata i internacionalnih partnera među kojima su bili i predstavnici naše organizacije. Tema kongresa bila je solidarnost na globalnom nivou, kao način da se na sve izazove odgovori pravovremeno i ujedinjeno.

Kongres je za naš tim bio prilika da upoznamo saradnike iz različitih federacija organizacije Secours populaire ali i ostale internacionalne partnere sa kojima smo razmenili iskustva o radu i aktivnostima koje realizujemo ali i mogućnostima potencijalne saradnje i zajedničkim ciljevima.