Sedište
  • Šajkaška 27/40, VI sprat, Beograd
  • + 381 11 339 02 58
  • + 381 11 339 02 58
  • office@cim.org.rs
  Izvršni direktor

  Marko Tošić

  Svratište za decu
  Program obrazovanja

  Lazar Milošević

  Program filantropije

  Neda Marjanović

  Program podrške u zapošljavanju, Kafe bar 16

  Jasna Bratičević

  Regionalni resursni centar

  Dragana Vučković

  Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima

  Aleksandra Mićić

  Administracija

  Stefan Petrović

  0