Sedište
  • Šajkaška 27/40, VI sprat, Beograd
  • + 381 11 339 02 58
  • + 381 11 339 02 58
  • office@cim.org.rs
Izvršni direktor

Marko Tošić

Svratište za decu
Program obrazovanja

Lazar Milošević

Program filantropije

Neda Marjanović

Program podrške u zapošljavanju, Kafe bar 16

Jasna Bratičević

Regionalni resursni centar

Dragana Vučković

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima

Aleksandra Mićić

Administracija

Stefan Petrović

0