CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH je jedinstvena neprofitna organzacija koja pruža usluge i podršku deci i mladima koji žive i rade na ulicama Beograda i deci i mladima koji su u riziku da budu uključeni u život i rad na ulici.

Program obrazovanja radi sa predškolcima i prvacima iz neformalnih naselja na teritoriji beogradske opštine Palilula (naselje Karaburma) i primarno je fokusiran na uključivanje ove dece u obrazovni sistem.

U ovom trenutku otvorene su prijave za dve volonterske pozicije:
1. Terenski rad:
rad u samim naseljima sa decom i porodicama: vođenje predškolaca u obrazovnu ustanovu i nazad, medijacija između ustanove i porodica, motivacija dece i roditelja, vođenje dece na vannastavne aktivnosti (radionice, pozorište, ZOO vrt,
igrališta i sl.) Angažman obuhvata 4 sata nedeljno, odnosno dva izlaska na teren.
Tereni su svakog radnog dana u 7:20, 11:20 ili 15:30, pri čemu se terenski radnici odlučuju za dva koja im najviše odgovaraju i koji ne moraju biti u istom danu. Jedan teren traje sat do sat i po vremena.
2. Podrška u učenju:
podrazumeva radionice sa prvacima na domaćim zadacima i savladavanju školskog gradiva, vođenje i vraćanje dece iz naselja do prostora za radionice, praćenje postignuća dece, kao i različite vannastavne aktivnosti u dogovoru sa stručnim timom i roditeljima. Angažman obuhvata 4 sata nedeljno, odnosno dve radionice. Radionice su u sledećim terminima: ponedeljak 7:50 – 9:30, četvrtak 9:50 – 11:30h, petak 10:40-12:30. Za one koji ne mogu da se uključe u ponuđene termine, postoji mogućnost volontiranja vikendom. Probni period volontiranja traje mesec dana, nakon čega se potpisuje ugovor o volontiranju u trajanju od 3 meseca. Posle isteka ugovora je moguće dobiti potvrdu o volontiranju. Prethodno znanje i iskustvo nije neophodno. U toku volontiranja obezbeđene su programske legitimacije i plaćen BusPlus (mesečna karta za studente ili nezaposlene).
Formular za prijavu i dodatne informacije možete pronaći na našem sajtu:

www.cim.org.rs

Očekujemo vašu prijavu i radujemo se budućoj saradnji!
Tim Programa obrazovanja,

Centar za integraciju mladih