U okviru projekta „Zaštita prava dece u uličnoj situaciji u republici Srbiji“ Centar za integraciju mladih će tokom novembra meseca 2022. godine sprovoditi istraživanje u neformalnim naseljima u Beogradu. Projekat finansira Evropska unija.

Za potrebe realizacije istraživanja na terenu, Centar za integraciju mladih raspisuje konkurs za
istraživače i istraživačice.

Pozicija: privremeni saradnik/ca – istraživač/ica
Opis posla:
-Odgovorno i na vreme obavljanje poverenih zadataka
-Obavezno prisustvo instruktaži
-Saradnja sa koordinatorom istraživanja
-Anketiranje domaćinstava u neformalnim naseljima u Beogradu
-Sarađuje aktivno sa drugim istraživačima na terenu
Potrebne kvalifikacije:
-Senzibilnost na kontekst zajednice u kojoj se istraživanje obavlja
-Iskustvo od minimum 5 godina u radu sa porodicama koje žive u neformalnim naseljima
-Prethodno iskustvo u radu sa decom u uličnoj situaciji
-Sposobnost za prilagođavanje dinamici rada na terenu
-Sposobnost brzog i efikasnog reagovanja u kriznim situacijama
-Znanje rada na računaru (MS Office)

Ukoliko ste zainteresovani, Vašu radnu biografiju možete poslati na e-mail adresu: office@cim.org.rs
Rok za prijavu je 28.10.2022. godine do 12h.
Za dodatne informacije možete pozvati broj 011/33 90 258