Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Centar za integraciju mladih proširuje svoj tim i traži osobu za obavljanje poslova kulturne medijacije/prevođenja u okviru Programa podrške deci izbeglicama I migrantima u Centru za azil Krnjača.

Pozicija: Kulturni medijator/prevodilac za francuski jezik

Opis posla:

 • Aktivno prevođenje i interpretiranje u Kutku za decu prilikom uspostavljanja i održavanja komunikacije sa decom i njihovim roditeljima korisnicima naših usluga
 • Učestvovanje u realizaciji i osmišljavanju aktivnosti za decu zajedno sa ostalim članovima tima
 • Prevođenje i aktivno učestvovanje u edukativnim aktivnostima sa decom uključenom u školski sistem
 • Upućivanje na druge usluge na lokalu (medicinsku pomoć, prenoćište, hranu, garderobu, internet komunikaciju i sl.) u skladu sa referalnim mehanizmom koji je kreiran za tu lokaciju
 • Aktivno predstavljanje organizacije i promocija njenih vrednosti;
 • Po potrebi obavljnje drugih poslova po nalogu nadređenih.

 Potrebne kvalifikacije:

 • Odlično poznavanje francuskog jezika (govorni i pisani)
 • Završen Filološki fakultet, Grupa za francuski jezik i književnost – poželjno
 • Prethodno iskustvo u radu sa decom – poželjno
 • Sposobnost za prilagođavanje dinamici migracija
 • Sposobnost brzog i efikasnog reagovanja u kriznim situacijama;
 • Znanje rada na računaru (MS Office);
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno;
 • Aktivno znanje engleskog jezika – poželjno.

Angažman podrazumeva plaćeni probni rad u trajanju od 2 meseca i nakon toga potencijalno zaključivanje ugovora o radu.

Ukoliko ste zainteresovani, Vašu radnu biografiju možete poslati na email adresu office@cim.org.rs .

Rok za prijavu je 4. april 2022. godine do 15h.