Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Centar za integraciju mladih proširuje svoj tim i traži osobu za obavljanje administrativnih poslova u sedištu organizacije.

Pozicija: Saradnik za logistiku i administraciju.

Opis posla:

 • Obavljanje svih administrativnih aktivnosti koje uključuju i svakodnevnu komunikaciju i saradnju sa različitim institucijama (pošta, banke, APR, itd.);
 • Nabavka kancelarijske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi;
 • Prosleđivanje dokumentacije u sektor računovodstva;
 • Dugoročno planiranje i organizovanje skladištenja potrebnog kancelarijskog materijala za nesmetan rad organizacije;
 • Ažuriranje dokumentacije u odnosu na relevantni zakonski okvir;
 • Kreiranje svih vrsta ugovora o angažovanju saradnika;
 • Vrši prijavu zaposlenih i odjavu u slučaju prestanka radnog odnosa;
 • Evidentira korišćenje godišnjih odmora za sve angažovane u organizaciji;
 • Evidentira celokupnu ulaznu i izlaznu dokumentaciju organizacije, arhiviranje dokumenata po unapred dogovorenom planu sa saradnicima;
 • Rukovanje organizacijskom korespodencijom; email-om i telefonskim pozivima;
 • Evidentira ispravnost svih tehničkih aparata Centra za integraciju mladih;
 • Po potrebi vrši popis inventara Centra za integraciju mladih;
 • Aktivno predstavlja organizaciju i promoviše njene vrednosti;
 • Po potrebi obavlja druge poslove po nalogu nadređenih.

Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum 4. NOKS nivo;
 • Sposobnost brzog i efikasnog reagovanja u kriznim situacijama;
 • Znanje rada na računaru (MS Office);
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno;
 • Aktivno znanje engleskog jezika – poželjno.

Angažman podrazumeva plaćeni probni rad u trajanju od 6 meseci.

Ukoliko ste zainteresovani, Vašu radnu biografiju možete poslati na email adresu office@cim.org.rs .

Rok za prijavu je 10. februar 2022. godine do 15h.