Romkinje i Romi koji žive u neformalnim naseljima i kojima pružamo podršku višestruko su ugroženi i nalaze se u ektremno teškom materijalnom položaju.

Neadekvatni uslovi stanovanja koji podrazumevaju život bez tekuće vode i struje, obavljanje poslova koji su najčešće loše plaćeni ili čak opasni po zdravlje, nedostatak lične dokumentacije koji onemogućava ostvarivanje osnovnih prava, socijalna isključenost koja za jednu od posledica ima i nizak nivo obrazovanja samo su deo svakodnevice u kojoj se nalaze deca i odrasli koji žive u neformalnim naseljima.  

Oni su izloženi omalovažavanju, vređanju i diskriminaciji. Svi problemi sa kojima se suočavaju, samo su naglašeni tokom pandemije COVID-19.

Svakodnevno im pružamo podršku i trudimo se da omogućimo uslove da ostvare svoja prava.  Međutim, samo svi zajedno možemo da osiguramo da Romi, uključujući i one najugroženije, imaju jednake šanse da žive dostojanstveno, bez mržnje i diskriminacije.