Korisnici Programa obrazovanja, tokom zimskog raspusta, posetili su Zimski dečiji naučni kamp koji je organizovao Centar za promociju nauke.

Tokom pet dana, koliko su trajale aktivnosti, stručni i volonterski tim Programa vodio je decu i vraćao ih sa kampa.

Ovogodišnja tema kampa bila je biorobotika kao spoj istraživanja živog sveta sa istraživanjima tehnologije pa otuda naziv “Biologija na struju!”

Korisnici našeg programa su zajedno sa decom iz opšte populacije stvarali prototipove novih izuma sa naučnicima, naučnicama i naučnim komunikatorima i komunikatorkama.

Deca su svakog dana oduševljeno delila utiske o onome šta su radili.  Svaka prilika da budu sa vršnjacima u stimulativnom okruženju je dragocena. Pored stečenih znanja i novih prijateljstva, ova i slične aktivnosti doprinose boljoj socijalizaciji dece koja žive u ekstremnom siromaštvu, njihovoj inkluziji ali I rušenju predrasuda, stereotipija kao i diskriminacije kod dece koja dolaze iz opšte populacije!

Zahvalni smo na pozivu i prilici koji su naši korisnici dobili i nadamo se da će se ovakve i slične aktivnosti realizovati i u budućnosti.