Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece koja su uključena u život i rad na ulici, Centar za integraciju mladih pokrenuo je kampanju sa ciljem da ukaže na predrasude sa kojima se naši korisnici svakodnevno suočavaju.

Deca koja rade na ulici su jedna od najugroženijih grupa dece na svetu. Pandemija Covid-19 uvećala je probleme sa kojima se ona već suočavaju. Mere za suzbijanje pandemije dodatno su marginalizovale ovu decu. Ona osećaju da im je egzistencija veoma ugrožena, a naše iskustvo u direktnom radu sa njima, pokazuje da im je još više otežan pristup institucijama sistema i da se nalaze u povećanom riziku od nasilja i diskriminacije.

Konkretno, uslugu Svratište za decu, tokom pandemije, nekad koristi čak i 150 dece na dnevnom nivou, a o povećanoj potrebi za održavanjem higijene, hranom, odećom i obućom, svedoči i podatak da Svratište ima 100 potpuno novih korisnika.

Deca koja rade na ulici moraju imati pristup osnovnim uslugama kao što su zdravstvena zaštita i obrazovanje, i moraju biti bezbedna, što je, upozoravamo, dodatno otežano tekućom pandemijom. Deci koja žive ili rade na ulici, online nastava je gotovo potpuno nedostupna zbog ekstremno loših uslova u kojima žive – bez struje, interneta i uređaja za praćenje ovakve vrste nastave.

Koristimo ovaj datum da još jednom skrenemo pažnju na veoma lošu situaciju u kojoj se ova deca trenutno nalaze.

Takođe, naglašavamo da je pandemija ne samo pogoršala status ove dece već, da su i dalje prisutne predrasude prema njima i njihovim porodicama, kao i nevidljivost za sistem koji treba da ih podrži.

#moramobolje To je problem svih nas. On neće nestati ako okrenemo glavu na drugu stranu.