KOALICIJA ZA ZAŠTITU DECE IZBEGLICA OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Saopštenje

Povodom 20. juna, Međunarodnog dana izbeglica, Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja poziva na solidarnost, podršku i jednak tretman sve dece i odraslih iz izbegličke populacije kojima je potrebna zaštita.

Prema podacima Agencije UN za izbeglice (UNHCR), po prvi put u istoriji, broj izbeglica u svetu prešao je 100 miliona. Broj izbeglica je naglo uvećan nakon izbijanja rata u Ukrajini, kao i konflikata i sukoba u ostalim delovima sveta koji su se nastavili u 2022. godini, i zbog kojih su, između ostalog, izbeglice i migranti iz Azije i Afrike nastavili da stižu na Balkan.

Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja podseća da je svim izbeglicama zajednička ljudska patnja kroz koju prolaze i da izbeglicu ne čini ni rasa, ni vera, ni etnička pripadnost ili političko opredeljenje. Moramo obezbediti da se sve izbeglice u Srbiji, i deca i odrasli, osećaju dobrodošlo. Klasifikacija izbeglica na dobrodošle i one koji nisu dobrodošli, ne predstavlja samo izostanak ljudskosti i empatije, nego predstavlja versku i rasnu diskriminaciju i diskriminaciju na osnovu etničkog porekla. Takva diskriminacija antagonizuje naše društvo, širi strah, ksenofobiju i islamofobiju, što se često završava različitim oblicima nasilja.

Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja pozdravlja odluku vlade Republike Srbije o pružanju privremene zaštite licima koja su prinuđena da napuste Ukrajinu iz marta ove godine, kao i human odgovor prilikom prihvata i zbrinjavanja ukrajinskih državljana u Srbiji. Ova mera je dobar primer kako treba postupati sa svim ljudima koji su u potrebi za međunarodnom zaštitom, posebno kada se radi o jednoj od najranjivijih grupa – deci.

Dok nismo stigli u Srbiju, mi nismo znali da Svetski dan izbeglica postoji“, kažu trinaestogodišnji Ahmed i četrnaestogodišnji Ali iz Sirije, koji su krov nad glavom pronašli u prihvatnom centru u Preševu.

„Veoma nam je drago da postoji takav dan. Mnogo nam znači što u prihvatnom centru u kojem boravimo postoji učionica u kojoj učimo i što se tamo slobodno igramo. Želeli bismo da imamo novu loptu i da nas slobodno puste da idemo gde želimo. Mi samo želimo bolji život”, rekli su dečaci.

Da bi se taj bolji život i desio, potrebno je da učinimo sve da se poštuju Konvencija o statusu izbeglica i Evropska konvencija o ljudskim pravima, i što je još važnije, da ovi važni dokumenti jednako važe za sve. Zato je neophodno da nadležne institucije i organizacije pružaju ujednačenu podršku svim prisilno raseljenim ljudima, bez obzira na njihovu rasu, veru ili nacionalnost. Takođe, ne sme se dozvoliti favorizovanje jedne grupe izbeglica u javnom prostoru, jer takva atmosfera dovodi do toga da patnja ljudi koji su u istoj životnoj situaciji ostane nevidljiva.

Koaliciju za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja čine organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), Danish Refugee Council (DRC), Indigo, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN), Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Refugee Aid Serbia (RAS), Centar za integraciju mladih (CIM) i Save the children za severozapadni Balkan.

 

0
    0
    Vaša donacija
    Niste dodali nijednu donacijuVratite se na donacije