Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece u uličnoj situaciji, Centar za integraciju mladih prezentovao je rezultate istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji UN Komiteta za prava deteta na konferenciji u prostorijama EU INFO Centra.

Prisutnima su se obratili gospođa Leoneta Pajer, predstavnica EU delegacije, gospođa Tanja Srećković, samostalna savetnica iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gospođa Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost i gospodin Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih.

Cilj istraživanja bio je da proceni napredak Republike Srbije ka primeni smernica datih u Opštem komentaru broj 21. Samo istraživanje trajalo je 6 meseci i uključilo odgovore 11 relevantnih institucije i organizacija. Istraživanje pokazuje da je glavni pristup prema deci u uličnoj situaciji nečinjenje i nedostatak usluga koje su samo njima namenjene. Takođe, jedan od većih problema na koje istraživanje ukazuje je to što nijedan domaći zakon ili strategija ne sadrže definiciju dece u uličnoj situaciji.

Centar za integraciju mladih je zaključio da jedan od prvih koraka u primeni Opšteg Komentara broj 21 treba da bude razvijanje strategije o deci u uličnoj situaciji, kao i usvajanje definicije dece u uličnoj sitaciji.

Istraživanje i konferencija realizuju se u okviru projekta „Zaštita prava dece u uličnoj situaciji u republici Srbiji“ koji sprovodi Centar za integraciju mladih, a finasira Evropska unija.

Istraživanje možete pogledati ovde: Komentar 21, istraživanje