U Srbiji, jedna od deset škola koja učestvuje u projektu REVIS – odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima je i Prva obrenovačka osnovna škola. Koliko deci koja su uključena u projekat znače aktivnosti i radionice na temu negativnih društvenih i rodnih normi, pokazuje i činjenica da su nastavnici u ovoj školi, zajedno sa decom i lokalnom organizacijom za rodnu ravnopravnost, osmislili dodatne aktivnosti na temu negativnih normi i nasilja.

Naime, deca su prvo na temu rodne ravnopravnosti razgovarali sa predstavnicom jedne lokalne organizacije a zatim i gledali film o devojčici koja je Romkinja i koja igra fudbal. Svi učenici su bili jako dirnuti ovom pričom o devojčici koja se bori sa stereotipima unutar svoje zajednice, porodice, društva. Nakon toga, deci je održan i poseban čas fizičke kulture gde su dečaci ohrabreni da plešu a devojčice da igraju fudbal i njihovi nastavnici su snimili kratak film o ovoj aktivnosti.

Posvećenost i trud koji ulažu svi nastavnici i pedagozi uključeni u ovaj projekat su izuzetni i svedoče o značaju ovakvih radionica za decu ali i o potrebi za kontinuitetom, kako bi se nastavio rad na suzbijanju negativnih društvenih i rodnih normi koje dovode do nasilja među decom.

U REVIS projektu učestvuju 4 države – Bugarska, Hrvatska, Rumunija i Srbija, a Centar za integraciju mladih je lokalna partnerska organizacija u Srbiji.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)