Završna ChildHub Konferencija u Srbiji održana je, uživo, 22. marta 2022. godine i bila je akreditovana od strane Komore Socijalne Zaštite.
Nakon 7 godina, Centar za integraciju mladih, koja je i lokalna partnerska organizacija u Srbiji na ovom regionalnom projektu, organizovala je događaj kako bi se osvrnuli na sve postignute rezultate, planove za održivost ove regionalne inicijative u Srbiji nakon završetka projekta, ali i kako bi predstavila rezultate i glavne nalaze istražvanja o „Superviziji unutar multidisciplinarnih timova“, koje smo u okviru ChildHub projekta sproveli u 8 zemalja počektom ove godine.
Imajući u vidu da je Centar za integraciju mladih tokom 7 godina trajanja ovog projekta, ostvario značajna partnerstva i saradnju sa mnogim institucijama, iskoristili smo jučerašnju Konferenciju da posebnu zahvalnost odamo nekima od njih:
Republički Institut za Socijalnu Zaštitu, Komora socijalne zaštite, Filozofski Fakultet Univerzitet Novi Sad, Mreža organizacija za decu Srbije, Centar za socijalanu politiku i jedina pojedinka, koja je jedna od najprepoznatljivijih profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite, ne samo u Srbiji već i celom regionu, prof. dr Nevenka Žegarac, sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, a koja je, primajući zahvalnicu rekla, između ostalog i ovo:
„ChildHub je nešto što je jedinstven resurs za sve profesionalce iz naše oblasti, nemamo ništa slično i bila bi velika šteta, odnosno ne smemo da dozvolimo da nestane.“
U drugom delu ove nacionalne Konferencije, predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovela Marija Nijemčević Popovski, lokalna istraživačica, a na temu Supervizije u multidisiplinarnim timovima u Srbiji.
Ona je prisutnima predstavila nalaze o tome kakvo je stanje Supervizije, koja su mišljenja profesionalaca koji pružaju i dobijaju ovu vrstu podrške unutar svojih radnih angažmana, odnosno šta su glavni izazovi i prepreke, ali i koje su preporuke ti profesionalci dali za unapređenje ove oblasti.
Svi prisutni su bili saglasni u jednom – ChildHub platforma je resurs koji je neophodan, potreban i koji mora da nastavi da živi.