Otvoren od 10.12.2019. do 26.12.2019.

U okviru projekta “Jačanje zapošljivosti mladih koji žive i/ili rade na ulici u Beogradu”, podržanog od strane SPF, LDS Charities, CWS Global, H.Stepic CEE Charity, Cenar za integraciju mladih traži kvalifikovanu osobu za razvoj metodologije i sprovođenje evaluacije projekta.

Evaluacija bi kao krajnji rezultat trebalo da da ocenu o uticaju koji je implementacija projekta imala na život korisnika i utvrdi u kojoj meri je projekat ispunio svoje ciljeve.

Centar za integraciju mladih je neprofitna organizacija koja pruža direktnu podršku deci i mladima koji žive i/ili rade na ulici u Beogradu.
Evaluator će biti zadužen za razvoj metodologije, prikupljanja i analiziranja relevantnih podataka, pripremu i dostavu izveštaja o evaluaciji.

Ova pozicija zahteva najmanje pet godina iskustva u oblastima prava deteta, socijalne inkluzije, poznavanje situacije i politika o deci i mladima koji žive i/ili rade na ulici, analizi i evaluaciji.

Pozivamo sve zainteresovane sa gore navedenim kvalifikacijama da nam svoje radne biografije/CV pošalju na office@cim.org.rs do 23.12.2019.