U okviru projekta koji Centar za integraciju mladih sprovodi u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije realizuje se Istraživanja o korisnicima novčane socijalne pomoći na teritoriji grada Beograda.

Za potrebe razvijanja metododologije i analize podataka prikupljenih tokom istraživanja, Centar za integraciju mladih raspisuje poziv za konultanta na projektu.

Od konsultanta na projektu očekuje se da razvije metodologiju prikupljanje podataka na tri nivoa, obradi prikupljenje podatake i sastavi izveštaja sa preporukama u cilju unapređenja nacionalnog pravnog okvira i procedura, kao i povećanje kapaciteta za sakupljanje i praćenje podataka o korisnicima NSP.

Pozivamo konsultante da do 20. marta 2020. godine pošalju CV i propratnu dokumentaciju na office@cim.org.rs ili poštom na adresu Šajkaška 27/40, 11000 Beograd, opština Palilula.