Beograd, 25.7.2019 – Mreža organizacija za decu Srbije MODS i Centar za integraciju mladih – CIM
izražavaju zabrinutost zbog direktive 1 koju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja izdalo svim centrima za socijalni rad u Republici Srbiji, a koja se odnosi na „decu koja žive ili rade
na ulici“.

Ovim nalogom centri za socijalni rad se obavezuju da organizuju sastanke sa policijskim upravama ili
policijskim stanicama i po hitnom postupku oduzmu dete od roditelja za koje procene da „živi i radi na
ulici“.

Podsećamo da je naša država aktivno učestvovala u pripremi dokumenta koji je usvojio UN Komitet za
prava deteta (Opšti komentar broj 21 o deci u uličnoj situaciji) koji daje smernice državi kako da podrži
decu u uličnoj situaciji, a ne da ih oduzima roditeljima i pokreće postupke pred sudom.

Ova direktiva je u suprotnosti sa proklamovanom politikom Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da će im prioritet biti zaštita primarne porodice, podrška
porodici, smanjenje siromaštva dece, socijalne i ekonomske nejednakosti u društvu.

Resorno ministarstvo za socijalnu politiku je najavilo da će u nacrtu Izmena i dopuna Zakona o socijalnoj
zaštiti jedan od prioriteta biti stvaranje uslova za unapređenu intenzivnu podršku porodici koja je u riziku
od izmeštanja dece. Takođe, Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta predviđa posebnu
zaštitu i prava „dece koja žive ili rade na ulici“ i u suprotnosti je sa pomenutom direktivom.
Pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležno ministarstvo da pokrene afirmativnu akciju podrške
siromašnim porodicama, porodicama koje žive u ekstremnom siromaštvu, porodice koje razvijaju
strategije preživljavanja, deci koja žive u neuslovnim domovima, deci koja žele da imaju kupatilo, tuš,
toalet u 21. veku.

Verujemo da je u interesu dece, pa i same države, pružanje podrške roditeljima da mogu da obezbede
dostojanstven život svojoj deci, pre nego njihovo odvajanje od porodica.
Ukoliko država želi da pomogne deci u uličnoj situaciji, verujemo da postoje i drugi načini, mnogo
efikasniji i na duže staze uspešniji, od drastičnih poziva na oduzimanje dece. Time se nikako ne rešava
problem dece, već se otvara niz drugih problema koji se javljaju kada se dete razdvoji i oduzme od svojih
roditelja. Politika države je da o deci ne brinu hranitelji i domovi za decu, već prvenstveno njihove
porodice.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da učini sve što je u njenoj moći da popravi
težak materijalni i finansijski položaj najsiromašnijih porodica koje su u riziku da im se oduzmu deca po
ovom nalogu. Jedan od načina su izmene Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na novčanu socijalnu
pomoć. Vlada može da ukine ograničenje od 9 meseci u kalendarskoj godini za primanje novčane
socijalne pomoći, poveća iznos novčane socijalne pomoći za porodice koje imaju decu, i ukine
mogućnost da centri za socijalni rad računaju propuštenu zaradu nezaposlenim licima i tako im uskraćuje
pravo na novčanu socijalnu pomoć, i ostavlja u riziku od zapadanja u dublje siromaštvo.

Za više informacija možete kontaktirati Marka Tošića, izvršnog direktora Centar za integraciju mladih na
telefon 011 33 90 258