Osmišljeni su kao način podrške deci koja su uključena u život ili rad na ulici ali i način da se skrene pažnja javnosti na probleme sa kojima se ova deca suočavaju. Ova inicijativa redstavlja zajednički projekat i saradnju Centra za integraciju mladih iz Beograda i organizacije AVVEJ-Rencontre 93 iz Pariza. Obe organizacije pružaju podršku onima kojima je to najpotrebnije i dele iste ciljeve, ideje, misiju i vrednosti.

U aprilu ove godine, povodom 31.Beogradskog maratona, grupa sačinjena od zaposlenih i korisnika iz AVVEJ-Rencontre 93 došla je u Beograd kako bismo zajedno započeli naš projekat Solidarni kilometri.

Tokom posete Beogradu, pored učešća na Beogradskom maratonu, zajedno sa našim gostima bili smo na prijemu u ambasadi Francuske na poziv Njegove ekselencije, ambasadora Frederika Mondolonija a zaključak te posete bio je da je sport jedan od načina da se prevaziđu granice i da bi sport trebalo da bude dostupan svima.

Ova internacionalna saradnja između dve organizacije nastavljena je u oktobru kada smo na poziv naših saradnika iz AVVEJ-Rencontre 93 posetili Pariz i kada smo zajedno učestvovali u trci Les 20 Kilometres des Paris. Zajedno sa organizacijom Secours Populaire France koja je organizovala kampanju povodom našeg dolaska i učešća u trci, okupili smo veliki broj saradnika, korisnika,
zaposlenih i svih onih koji su želeli da istrče “solidarne kilometre” za decu koja žive ili rade na ulici.

Ovom prilikom započeli smo još jednu internacionalnu saradnju sa organizacijom Secours Populaire France.

Sledeći cilj su nam novi zajednički projekti i novi solidarni kilometri.