U prisustvu brojnih zvanica i donatora u Beogradu je svečano otvoren KAFE BAR 16 (Gospodar Jovanova 46), socijalno preduzeće koje je Centar za integraciju mladih pokrenuo u cilju proširenja podrške koju pruža deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici.

Nakon što napune 15 godina, deca koja dolaze u Svratište ostaju bez mogućnosti korišćenja usluge i oslanjaju se isključivo na podršku koju pruža stručni terenski tim Svratišta. Mnogobrojni problemi sa kojima su se ranije suočavali ostaju, a jedan od najdominantnijih je otežan nastavak obrazovanja, a samim tim i pristup tržištu rada. Prevazilaženje ovog problema je jedan od prioriteta Centra za integraciju mladih zbog čega je i osnovano socijalno preduzeće.

„Fokus našeg rada biće upravo mladi, bivši korisnici Svratišta, uzrasta od 16 do 19 godina koji su usled nekontinuirane podrške napustili školu i koji nisu u mogućnosti da nađu zaposlenje. Kafe bar 16 koncipiran je tako da mladima, pored obuke za konobare i barmene pruža mogućnost socijalne inkluzije, interakcije sa većinskom populacijom, mogućnost za zaposlenje i van našeg kafića, umrežavanje sa bliskim partnerima poput drugih socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, donatorskom zajednicom, kompanijama i pojedincima.“, izjavio je Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih u čijem sklopu funkcioniše usluga Svratište za decu u Beogradu.

Mladi koji će dobiti priliku za rad u kafiću moći će da posluže kao primer i uzor deci, trenutnim korisnicima Svratišta, dajući im motivaciju za završetak škole i potvrdu da se prestankom dolaska u Svratište podrška koju dobijaju od Centra za integraciju mladih ne završava.

Više informacija na:  facebook.com/kafebar16