Ponašanje dece u različitim društvenim okruženjima oblikovano je društvenim i rodnim normama i očekivanjima. Roditelji, posebno u ranim godinama razvoja, igraju važnu ulogu u uticaju na ponašanje i ličnost svoje dece. Tokom ovog procesa razvoja, glavna briga roditelja je kako sprečiti svoju decu da vrše nasilje i budu žrtve nasilja u različitim okruženjima.

„Odgovor na vršnjačko nasilju u školama i vanškolskim okruženjima (REVIS) je projekat koji koordiniše Terre des Hommes-Mađarska. Projekat okuplja pet organizacija za zaštitu dece iz jugoistočne Evrope koje imaju iskustva u radu na prevenciji nasilja nad decom, osnaživanju stručnjaka za brigu o deci i pomaganju deci da postanu deo rešenja i učestvuju u prevenciji štetnih praksi a Centar za integraciju mladih je partnerska organizacija u Srbiji.

Projekat se posebno fokusira na prevenciju vršnjačkog nasilja među decom modifikovanjem rodnih i društvenih normi i ponašanja.

U okviru REVIS projekta razvijen je Vodič za roditelje koji će im pomoći u prevenciji i reagovanju na vršnjačko nasilje među decom. Uglavnom se fokusira na rešavanje onih rodnih i društvenih normi u društvu koje mogu dovesti do nasilja među decom. Vodič će tako pomoći roditeljima da identifikuju norme i ponašanja kod kuće koja mogu dovesti do nasilnog ponašanja dece u školi i obrnuto. To će im pomoći da identifikuju slučajeve vršnjačkog nasilja i kako da se nose sa njima. To će pomoći roditeljima da postanu uzori svojoj deci.

 

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)