CIM raspisuje konkurs za poziciju: Facilitator/Edukator u Kutku za decu

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

REVIS projekat – Newsletter

Od sredine januara 2021. godine, Centar za integraciju mladih, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, implementira u Srbiji regionalni projekat REVIS – „Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima,“ Ovaj...

PRIČA O ODRŽIVIM PROMENAMA U SRBIJI

Kako vlada i civilno društvo mogu udružiti snage protiv dečijeg rada „Ponekad sam imao nešto da jedem, a ponekad nisam. To je bio razlog zašto sam radio na ulici.” Boško Prolog Procenjuje se da je 10% dece uzrasta od 5 do 17 godina uključeno u dečiji rad u Srbiji....

REVIS projekat u Srbiji: „Od kada je počeo projekat, više razgovaram sa decom o različitim problemima, otvaraju mi se i sve ovo im mnogo znači“ (nastavnica u jednoj osnovnoj školi)

Od januara 2021. godine, u Srbiji se implementira projekat REVIS – „Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima“(Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings). Nakon uspešnog završenog procesa pilotiranja...
Predstavljanje rezultata istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji

Predstavljanje rezultata istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece u uličnoj situaciji, Centar za integraciju mladih prezentovao je rezultate istraživanja o primeni Opšteg komentara broj 21 o deci u uličnoj situaciji UN Komiteta za prava deteta na konferenciji u prostorijama EU INFO Centra....