CIM raspisuje konkurs za poziciju: Saradnik za logistiku i administraciju

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 18 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...

REVIS projekat: „Pa šta ako sam dečak? Pa šta ako sam devojčica?“

S ciljem promocije projekta REVIS „Odgovor na vršnjačko nasilje među decom u školama i susednim okruženjima“, Prva obrenovačka osnovna škola u Beogradu je nacrtala divan mural na jednom objektu u školskom dvorištu. Mural simbolizuje i samu temu kojim se...

Program zapošljavanja traži Edukatora/ku

Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 17 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj...